2Agencja Bezpieczeństwa Biznesu jest firmą kierującą swoje usługi do klienta biznesowego oraz indywidualnego w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i detektywistyki. Proponujemy kompleksowe rozwiązanie problemów zaistniałych zagrożeń oraz obszarów mogących potencjalnie rodzić niebezpieczeństwo poprzez: specjalistyczne doradztwo, prowadzenie czynności analityczno-wywiadowczych, audyty bezpieczeństwa, stosowanie środków technicznych oraz programy polityki bezpieczeństwa. Poprzez zdobyte doświadczenia i znajomość mechanizmów działań przestępczych stosowanych w nowoczesnym biznesie, proponujemy naszym klientom globalne rozwiązania zapewniające skuteczność podjętych działań. Nadrzędnym celem Agencji Bezpieczeństwa Biznesu jest zadowolenie kontrahenta i dostarczenie produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Technology in styleKażdy z naszych klientów jest traktowany indywidualnie, więc po osobistym zapoznaniu się ze sprawą proponujemy różne rozwiązania, w zależności od możliwości oraz oczekiwań kontrahenta. W naszej działalności stosujemy niekonwencjonalne, nowatorskie rozwiązania umożliwiające skuteczne uzyskiwanie informacji zmierzające do weryfikacji faktów. W trakcie współpracy i po jej zakończeniu z uwagi na specyfikę poruszanej materii gwarantujemy naszym klientom całkowitą dyskrecję i poufność. Współpraca z ekspertami z wielu dziedzin prawa i kryminalistyki pozwala na dostarczenie odpowiedniego materiału dowodowego niezbędnego w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej.

5Agencja Bezpieczeństwa Biznesu zgodnie z zasadą prewencji, jako tańszego środka, proponuje wdrożenie rozwiązań pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom w oparciu o: środki techniczne , szkolenia personelu oraz programy prewencyjne. Dla wymagających klientów oferujemy również specjalistyczne szkolenia kontrwywiadowcze z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom w następujących obszarach: inwigilacji przez nieuczciwą konkurencję, weryfikacji lojalności pracowników, fizycznego zagrożenia osób, szpiegostwa przemysłowego oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.