Szkolenia

Szkolenia

Agencja Bezpieczeństwa Biznesu oferuje Państwu szeroką gamę szkoleń, których celem jest podniesienie wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji będących aktywem organizacji. Organizowane szkolenia maja na celu poznanie i uświadomienie słuchaczom znaczenia wagi informacji przekazywanej w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, możliwości jej nieuprawnionego wykorzystania oraz konsekwencji, które mogą rodzić dla bezpieczeństwa biznesu oraz ich samych. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej i wymagają od uczestników zaangażowania w szkolenie poprzez uczestnictwo w praktycznych ćwiczeniach, budowanych na scenkach sytuacyjnych w oparciu o realne lub fikcyjne przykłady.

Celem nadrzędnym szkoleń jest pokazanie jak łatwo można wejść w sposób nieuprawniony w posiadanie większości informacji, którymi dysponują pracownicy firm oraz jak skutecznie przeciwdziałać takim zagrożeniom. Pokazujemy również, jak ważne jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, które skonstruowane w odpowiedni sposób pozwalają uniknąć dużej części zagrożeń biznesowych. W programie szkoleń zawieramy informacje z zakresu: danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

abb posiada również doświadczenie i wiedzę w organizowaniu szkoleń kontrwywiadowczych dla kadry menadżerskiej, gdzie prezentowany jest szeroki zakres wiedzy z obszaru bezpieczeństwa prowadzenia firmy, samodzielnego diagnozowania zagrożeń, przeciwdziałania możliwym zagrożeniom oraz takim, które już zaistniały. Przekazujemy też sposoby weryfikacji kandydatów do pracy oraz już zatrudnionych pracowników, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że działają lub mogą działać na szkodę firmy.

Agencja Bezpieczeństwa Biznesu kieruje ponadto do prezesów i członków zarządów firm cykl szkoleń mających na celu nabycie umiejętności i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania nieuprawnionym prowokacjom, intrygom lub nielegalnym podsłuchiwaniem i rejestrowaniem przebiegów rozmów lub spotkań.

Dodaj komentarz