Usługi detektywistyczne – dla osób prywatnych

Poszukiwanie osób oraz ustalanie świadków zdarzeń

W sprawach poszukiwawczych, priorytetową rolę odgrywa czas oraz możliwie najszerszy i najwszechstronniejszy zakres prowadzonych działań. Agencja Bezpieczeństwa Biznesu bazując na wieloletnim doświadczeniu, w pełni gwarantuje profesjonalizm, zaangażowanie i fachowość. W zależności od posiadanych informacji, istniejących potrzeb i przyjętej taktyki, poszukiwania osób prowadzimy na terenie całego kraju, jak również poza jego granicami. W ramach tych czynności prowadzimy poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się. Dokonujemy ustalenia aktualnego miejsca pobytu lub pracy.

Weryfikacja uczciwości partnerów

Ten rodzaj oferty jest kierowany do osób, które są zaniepokojone postępowaniem swoich partnerów, mają obawy co do ich uczciwości małżeńskiej i chciałyby swoje wątpliwości rozwiać. Postrzeganie takiego stanu rzeczy zwykle jest bardzo subiektywne, potęgowane przez emocje i bywa, że po zweryfikowaniu tego przez osoby kompetentne okazuje się, że powzięte podejrzenia nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Zdarza się również, że symptomy mogące świadczyć o zdradzie są oczywiste jednak w przypadku spraw rozwodowych, gdzie w grę wchodzi również podział majątku osoba pokrzywdzona musi dysponować dowodami o rozpadzie małżeństwa z winy drugiej strony.

Agencja Bezpieczeństwa Biznesu dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi oraz doświadczonymi pracownikami, którzy w przypadku potwierdzenia faktu zdrady udokumentują uzyskany materiał w sposób nie budzący wątpliwości. Oferujemy również kontakt z wyspecjalizowanymi prawnikami, którzy podpowiedzą i pomogą Państwu aby w sposób jak najmniej bolesny rozstać się z partnerem na drodze prawnej.

Ustalenie stanu majątkowego

Zakres tych czynności polega na zebraniu całej wiedzy o dochodach, źródłach utrzymania oraz prawach do majątku osoby fizycznej lub firmy. Uzyskanie tych informacji w praktyce sprowadza się do analizy informacji ogólnodostępnych oraz poufnych, a następnie weryfikacji ze stanem faktycznym w celu ujawnienia ukrytych elementów majątku. Ustalenie majątku ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

  • w sprawach rozwodowych w celu sprawiedliwego podziału majątku,
  • w sprawach o alimenty, gdy rodzic uchyla się od ich płacenia,
  • w sytuacjach, gdy dłużnik uchyla się od płacenia swoich zobowiązań,
  • w sprawach biznesowych.

Obserwacja

Obserwacja jest metodą pracy pozwalającą na bezpośrednie zweryfikowanie informacji o osobach, miejscach oraz zdarzeniach, którymi są zainteresowani nasi klienci. Obserwacja niejednokrotnie rozszerza również zakres posiadanej wiedzy o rzeczach nas interesujących pozwalając ustalić nowe okoliczności oraz dostarczyć zaskakujących dowodów. Wyspecjalizowana komórka Agencji Bezpieczeństwa Biznesu rekrutująca się z pracowników posiadających w tym zakresie jedno z największych doświadczeń w kraju jest do Państwa dyspozycji non stop.

Sprawy nietypowe

Jeżeli masz podejrzenia co do osób sprawujących opiekę na twoim dzieckiem, chciałbyś rozwiązać problem, z którym nie wiesz do kogo się zwrócić, a leży on w obszarze bezpieczeństwa SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Zapewniamy dyskrecję i anonimowość. Dla innych Twój problem może być błahy, my wszystkich klientów traktujemy poważnie.